COVID-19

A23 Lab har etablerat en metod för att påvisa förekomst av spår av genetiskt material från COVID-19

A23 Lab ställer om för att mäta COVID-19

COVID-19 är ett coronavirus som nyligen muterade (förändrades) på ett sätt som gjorde att även människor kan smittas. Eftersom viruset är smittsamt och ingen människa är immun sedan tidigare sprider sig COVID-19 snabbt över världen. Metoder att mäta förekomst av COVID-19 i prover finns men är givetvis nyutvecklade.

En typ av mätinstrument som A23 Lab använder för prostatacancerdiagnostik kan ställas om till att istället mäta COVID-19. Sedan slutet av mars 2020 pågår en intensiv omställning av A23 Lab där vi tar kapacitet från prostatacancer och skapar förutsättningar att istället mäta COVID-19.

Mätmetodik

A23 Lab använder samma metod som många andra laboratorier i världen. I praktiken påvisar metoden förekomst av spår av genetiskt material från COVID-19. Metoden finns beskriven på amerikanska läkemedelsverket FDAs webbplats. Länk till FDAs dokument om metoden. Metoden är dessutom multiparametrisk, för vi mäter tre olika saker i varje prov och väger samman dessa till ett resultat.

Så går testet till

Provmaterialet är oftast en provtagningspinne som skrapats mot svalget eller insidan av näsan. I övergripande ordalag är vår metod följande:

  • Först placeras provtagningspinnen i en vätska
  • Vätskan flyttas därefter till en station där virusets kapsel bryts sönder så att dess genetiska material blir tillgängligt
  • Slutligen påvisas förekomst av virusets genetiska material med en metod som heter PCR

Transparent kvalitetskontroll

Denna metod är ny. Vi utvärderar metodens prestanda kontinuerligt och offentliggör våra resultat, allt för att vårdgivare och andra laboratorier ska veta hur testet fungerar i våra händer. A23 Lab anser att det är av yttersta vikt att alla parter är transparenta och delar information kring COVID-19 tester så att vi som samhälle så fort som möjligt kan få kontroll över pandemin.

Vår senaste kvalitetsrapport hittar du här

Kontakt

Vi har driftsatt vår metod och kör initialt prover i liten skala under omfattande övervakning. A23 Lab är, precis som för prostatacancer, endast underleverantör till andra vårdgivare. Om du som vårdgivare eller myndighet vill komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mejl till kontakt@a23lab.se.

Arbetsgrupp

För att kunna skapa förutsättningarna att snabbt bygga och bemanna ett helt nytt laboratorium har A23 Lab lierat sig med många samarbetspartners.

Kärntruppen utgörs av följande parter:

Vanliga frågor

Kan jag som privatperson testa mig för Covid-19 hos er?

A23 Lab testar inte privatpersoner. Folkhälsomyndigheten har pekat ut vilka prioriterade grupper som erbjuds testning. Provtagning beställs via vårdcentral eller annan vårdgivare.

Vi vill erbjuda våra patienter COVID-19 test. Hur går vi tillväga?

Kontakta oss på kontakt@a23lab.se så hjälper vi er.

Hur fungerar testet? Kan man se om man har en pågående infektion (smittar) eller om man varit infekterad men nu frisk (smittar inte)?

Det test vi på A23 Lab gör identifierar virusets RNA (arvsmassa) vilket bara kan göras under pågående infektion. Testet visar alltså huruvida du har en pågående infektion eller ej.

Hur lång tid tar det att få sitt provresultat?

När ditt prov anlänt till oss tar det ca 24h innan vi skickar resultatet till din vårdgivare som i sin tur meddelar dig. Detta inkluderar inte tid för provtagning samt transport av provet till oss.

Hur tillförlitligt är testet?

Testet är mycket tillförlitligt. Vi jämför provresultat med internationella samarbetslabb i Sverige, och andra länder, för att vara säkra på att vi mäter lika bra som de. Våra tester visar minst lika bra som andra labb.