COVID-19

A23 Lab har etablerat en metod för att påvisa förekomst av spår av genetiskt material från COVID-19

Stockholm3

Effektiviserar diagnostiken av prostatacancer genom att hitta behandlingskrävande cancrar med ett minimum av onödiga biopsier

COVID-19

A23 Lab har etablerat en metod för att påvisa förekomst av spår av genetiskt material från COVID-19

Stockholm3

Effektiviserar diagnostiken av prostatacancer genom att hitta behandlingskrävande cancrar med ett minimum av onödiga biopsier

Laboratorium specialiserat på avancerad diagnostik

A23 Lab AB är ett laboratorium som specialiserat sig på avancerad diagnostik. Vi arbetar främst med multiparametriska metoder, det vill säga att vi mäter många saker i ett prov och låter en matematisk algoritm väga samman resultaten till en rekommendation till individen.

A23 Lab AB är uteslutande underleverantör till andra vårdgivare. Vi arbetar enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 och vi är registrerade som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.