COVID-19

A23 Lab har etablerat en metod för att påvisa förekomst av spår av genetiskt material från COVID-19

Stockholm3

Effektiviserar diagnostiken av prostatacancer genom att hitta behandlingskrävande cancrar med ett minimum av onödiga biopsier

Laboratorium specialiserat på avancerad prostatacancerdiagnostik

A23 Lab är ett dotterbolag till A3P Biomedical AB. För mer information besök A3P Biomedical.